Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Bij toegang tot de website Lux mobiele telefoons, ga ermee akkoord om te voldoen aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en ga ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site wordt beschermd door toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten.

2. Gebruik van licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Lux Mobiles te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke bezichtiging. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet: 

  1. de materialen wijzigen of kopiëren; 
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); 
  3. proberen software op de Lux Mobiles-website te decompileren of reverse-engineeren; 
  4. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; of 
  5. draag de materialen over naar een andere persoon of 'spiegel' de materialen op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Lux Mobiles worden beëindigd. Bij het stopzetten van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te verwijderen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

  1. De materialen op de website van Lux Mobiles worden geleverd "zoals ze zijn". Lux Mobiles geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom of andere inbreuk op rechten. .
  2. Bovendien geeft Lux Mobiles geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de juistheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan deze materialen of op websites die aan deze website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Lux Mobiles of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit uw gebruik van, of onvermogen om de materialen op Lux Mobiles te gebruiken. , zelfs als Lux Mobiles of een door Lux Mobiles gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen op aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van Lux Mobiles verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Lux Mobiles garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Lux Mobiles kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Lux Mobiles doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

Lux Mobiles heeft niet alle sites gelinkt aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Lux Mobiles van de site. Het gebruik van een gelinkte site is op eigen risico van de gebruiker.

Modificações

Lux Mobiles kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de huidige versie van deze servicevoorwaarden.

Lei aplicável

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Lux Mobiles en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of plaats.