Naudojimo sąlygos

1. Sąlygos

Kai patenkama į svetainę Liukso mobilieji telefonai, sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų, visų taikomų įstatymų ir taisyklių bei sutinkate, kad esate atsakingi už visų taikomų vietinių įstatymų laikymąsi. Jei nesutinkate su bet kuria iš šių sąlygų, jums draudžiama naudotis šia svetaine ar prie jos prieiti. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra saugoma galiojančių autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų.

2. Licencijos naudojimas

Suteikiamas leidimas laikinai atsisiųsti vieną medžiagos (informacijos ar programinės įrangos) kopiją iš „Lux Mobiles“ svetainės tik asmeniniam, nekomerciniam laikinai peržiūrai. Tai yra licencijos suteikimas, o ne nuosavybės teisės perleidimas, ir pagal šią licenciją jūs negalite: 

  1. keisti arba kopijuoti medžiagą; 
  2. naudoti medžiagą bet kokiais komerciniais tikslais arba viešai rodyti (komerciniais ar nekomerciniais tikslais); 
  3. bandyti dekompiliuoti arba pakeisti bet kokią programinę įrangą, esančią „Lux Mobiles“ svetainėje; 
  4. pašalinti iš medžiagos bet kokias autorių teises ar kitus nuosavybės ženklus; arba 
  5. perduoti medžiagą kitam asmeniui arba „atspindėti“ medžiagą bet kuriame kitame serveryje.

Ši licencija automatiškai nustos galioti, jei pažeisite kurį nors iš šių apribojimų, ir „Lux Mobiles“ gali ją bet kada nutraukti. Nustojus žiūrėti šią medžiagą arba nutraukus šios licencijos galiojimą, turite ištrinti visą turimą atsisiųstą medžiagą, tiek elektronine, tiek spausdinta.

3. Atsisakymas

  1. „Lux Mobiles“ svetainėje esanti medžiaga pateikiama tokia, kokia yra. „Lux Mobiles“ nesuteikia jokių garantijų, nei aiškių, nei numanomų, taip pat atsisako ir atsisako visų kitų garantijų, įskaitant, be apribojimų, numanomas garantijas ar sąlygas, susijusias su tinkamumu parduoti, tinkamumu tam tikram tikslui arba intelektinės nuosavybės nepažeidimui ar kitokiam teisių pažeidimui. .
  2. Be to, „Lux Mobiles“ negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų dėl medžiagos naudojimo tikslumo, tikėtinų rezultatų ar patikimumo savo svetainėje arba kitaip susijusio su šia medžiaga ar su šia svetaine susietose svetainėse.

4. Apribojimai

Jokiu būdu „Lux Mobiles“ ar jos tiekėjai nebus atsakingi už jokią žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius dėl prarastų duomenų ar pelno arba dėl verslo nutraukimo), atsiradusią dėl to, kad naudojatės arba negalėsite naudoti „Lux Mobiles“ medžiagos. , net jei Lux Mobiles arba Lux Mobiles įgaliotasis atstovas buvo įspėtas žodžiu arba raštu apie tokių nuostolių galimybę. Kadangi kai kurios jurisdikcijos neleidžia apriboti numanomų garantijų arba atsakomybės už pasekminę ar atsitiktinę žalą, šie apribojimai jums gali būti netaikomi.

5. Medžiagų tikslumas

„Lux Mobiles“ svetainėje pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių, spausdinimo ar fotografijos klaidų. „Lux Mobiles“ negarantuoja, kad bet kuri jos svetainėje esanti medžiaga yra tiksli, išsami ar naujausia. „Lux Mobiles“ gali bet kuriuo metu be įspėjimo keisti savo svetainėje esančią medžiagą. Tačiau „Lux Mobiles“ neįsipareigoja atnaujinti medžiagos.

„Lux Mobiles“ neperžiūrėjo visų su jos svetaine susietų svetainių ir nėra atsakinga už tokių svetainių turinį. Bet kokios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad „Lux Mobiles“ pritaria svetainei. Naudodamasis bet kuria nuoroda svetaine prisiima vartotojas.

Modifikacijos

„Lux Mobiles“ gali bet kuriuo metu be įspėjimo peržiūrėti šias paslaugų teikimo sąlygas savo svetainei. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate laikytis dabartinės šių paslaugų teikimo sąlygų versijos.

Taikytina teisė

Šios sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lux Mobiles įstatymus, todėl jūs neatšaukiamai paklūstate išskirtinei tos valstijos ar vietovės teismų jurisdikcijai.