Podmínky použití

1. Podmínky

Při přístupu na web Lux mobilysouhlasíte s dodržováním těchto podmínek služby, všech příslušných zákonů a předpisů a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech příslušných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno používat tuto webovou stránku nebo k ní přistupovat. Materiály obsažené na této stránce jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použití licence

Je uděleno povolení k dočasnému stažení jedné kopie materiálů (informací nebo softwaru) na webových stránkách Lux Mobiles pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte: 

  1. upravovat nebo kopírovat materiály; 
  2. používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro veřejné vystavení (komerční nebo nekomerční); 
  3. pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách Lux Mobiles; 
  4. odstranit z materiálů všechna autorská práva nebo jiné vlastnické zápisy; nebo 
  5. přenést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakýkoli jiný server.

Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte kterékoli z těchto omezení, a může být společností Lux Mobiles kdykoli ukončena. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte odstranit všechny stažené materiály, které vlastníte, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

  1. Materiály na webových stránkách Lux Mobiles jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Lux Mobiles neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto odmítá a zříká se všech ostatních záruk, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. .
  2. Společnost Lux Mobiles dále nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na webových stránkách propojených s touto webovou stránkou.

4. Omezení

Společnost Lux Mobiles ani její dodavatelé nebudou v žádném případě odpovědní za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání), které vyplývají z vašeho používání nebo neschopnosti používat materiály na Lux Mobiles. , a to i v případě, že společnost Lux Mobiles nebo autorizovaný zástupce společnosti Lux Mobiles byli ústně nebo písemně upozorněni na možnost vzniku takových škod. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.

5. Přesnost materiálů

Materiály objevující se na webových stránkách společnosti Lux Mobiles mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost Lux Mobiles nezaručuje, že jakýkoli z materiálů na jejích webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Společnost Lux Mobiles může kdykoli bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách. Společnost Lux Mobiles se však nijak nezavazuje materiály aktualizovat.

Společnost Lux Mobiles nezkontrolovala všechny stránky propojené s jejími webovými stránkami a nenese odpovědnost za obsah žádné takové stránky. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Lux Mobiles tuto stránku podporuje. Používání jakékoli propojené stránky je na vlastní riziko uživatele.

Modificações

Společnost Lux Mobiles může kdykoli bez upozornění upravit tyto podmínky služby pro své webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto podmínek služby.

Lei aplicável

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony společnosti Lux Mobiles a vy se neodvolatelně podřizujete výhradní jurisdikci soudů v daném státě nebo lokalitě.