Οροι χρήσης

1. Όροι

Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο Κινητά Lux, συμφωνήστε να συμμορφωθείτε με αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνήστε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρήση Άδειας Χρήσης

Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο της Lux Mobiles μόνο για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου, και βάσει αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται: 

  1. να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά. 
  2. χρήση των υλικών για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για δημόσια προβολή (εμπορική ή μη)· 
  3. να προσπαθήσετε να απομεταγλωττίσετε ή να αναστρώσετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στον ιστότοπο της Lux Mobiles. 
  4. αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από το υλικό. ή 
  5. μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο άτομο ή «καθρεφτίστε» τα υλικά σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από τη Lux Mobiles ανά πάσα στιγμή. Μετά τη διακοπή της προβολής αυτού του υλικού ή με τον τερματισμό αυτής της άδειας χρήσης, πρέπει να διαγράψετε όλα τα ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθύνης

  1. Τα υλικά στον ιστότοπο της Lux Mobiles παρέχονται "ως έχουν". Η Lux Mobiles δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και αποποιείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. .
  2. Επιπλέον, η Lux Mobiles δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με αυτά τα υλικά ή σε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Lux Mobiles ή οι προμηθευτές της δεν θα είναι υπεύθυνοι για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στα Lux Mobiles , ακόμη και αν η Lux Mobiles ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Lux Mobiles έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς στην ευθύνη για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Ακρίβεια υλικών

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Lux Mobiles μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Lux Mobiles δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στον ιστότοπό της είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Η Lux Mobiles μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η Lux Mobiles δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

Η Lux Mobiles δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του ιστότοπου από την Lux Mobiles. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Τροποποιήσεις

Η Lux Mobiles μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.

Εφαρμόσιμος νόμος

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Lux Mobiles και υποβάλλεστε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτής της πολιτείας ή τοποθεσίας.